KARIERNI SEJEM 2023
NAGRADNA IGRA

Sodeluj v nagradni igri in osvoji eno od atraktivnih nagrad!

Za sodelovanje v nagradni igri prosimo izpolni spodnji obrazec

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

PRIVOLITEV ZA HRAMBO OSEBNIH PODATKOV  

Z oddajo obrazca in sodelovanjem v nagradni igri podajam privolitev, da lahko družba Etrel d.o.o., Pod jelšami 6, 1290 Grosuplje (»Etrel«), kot upravljavec osebnih podatkov hrani moje osebne podatke z namenom sodelovanja in izplačila nagrade v nagradni igri v okviru dogodka Karierni sejem Moje Delo.com ter z namenom hrambe v evidenci potencialnih kandidatov za zaposlitev pri organizatorju.  

Soglašam, da lahko Etrel hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov,  letnik rojstva, fakulteta in ostale osebne podatke, ki sem jih na kakršenkoli način delil/a z družbo Etrel. 

Podatki udeležencev se obdelujejo in hranijo za čas izvedbe nagradne igre. Podatki, shranjeni v evidenci kandidatov za zaposlitev, se hranijo do preklica soglasja. Udeleženci imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, ter ugovora zoper avtomatizirano obdelavo njihovih podatkov. Če udeleženec meni, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, [email protected]. Organizator osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen povezanim družbam in pogodbenim obdelovalcem organizatorja, če je to potrebno za izvedbo namena obdelave, in sicer pod pogojem, da je s takšnim obdelovalcem sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov, kot tudi državnim organom, ki za takšno obdelavo razpolagajo z ustrezno pravno podlago v zakonskih predpisih. Pogodbeni obdelovalci obdelujejo prejete osebne podatke v minimalnem obsegu, potrebnem za izvedbo nagradne igre. Osebni podatki udeležencev se ne izvažajo v tretje države (izven EU in EGP prostora). 

Seznanjen/a sem, da lahko to privolitev prekličem kadarkoli, in sicer na način, da na elektronski naslov [email protected] pošljem sporočilo, ki vsebuje moje ime in priimek ter jasno izraženo zahtevo za preklic privolitve. 

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE 

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je podjetje Etrel d.o.o., Pod Jelšami 6, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka v četrtek, 19. 10., v času Kariernega sejma 2023. Organizator s temi pravili določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  

2. ČLEN: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče v četrtek, 19. 10., od 10:00 do 17:00, preko spletne povezave: https://etrel.com/careers/karierni-sejem-2023/. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na raznih promocijskih materialih, ki se delijo v okviru dogodka. 

V nagradni igri je mogoče sodelovati na spletni strani tako, da sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje ter izpolni polja s podatki (ime, priimek in e-naslov, letnik rojstva, fakulteta, smer, interesi).  

Omejitve sodelovanja: 

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorji, zunanji sodelavci ali njihovi ožji družinski člani. 
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije. 
  • Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat. 

S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri ter druga navodila, ki jih bo pravočasno komuniciral organizator. Od udeležencev se pričakuje resen odnos, za udeležbo je zaradi narave nagradne igre potrebno določeno znanje z IT področja. Udeleženec se lahko nagradne igre udeleži preko mobilnega telefona, računalnika in druge potrebne opreme, ki jo mora zagotoviti sam. Organizator ne krije morebitnih stroškov, ki bi udeležencu nastali s sodelovanjem v nagradni igri. Udeležba v nagradni igri je možna zgolj za posameznike. 

 3. ČLEN: PREKLIC SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov [email protected]. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre. 

 4. ČLEN: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre se potegujejo za spodnje nagrade: 

  1. nagrada (1x) – BOSE Noise Cancelling BT slušalke
  2. nagrada (3x) – Avant2Go darilni bon za preizkus električne mobilnosti
  3. nagrada (10x) – Etrelov hoodie

Posamezni sodelujoči v nagradni igri lahko prejme le eno izmed zgornjih nagrad, tudi če je izžreban večkrat. V primeru, da je nagrajenec ponovno izžreban, se žrebanje ponovi. 

 5. ČLEN: IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri se naključno izbere posameznike, ki prejmejo nagrade. Žrebanje bo potekalo v četrtek, 19. 10., v okviru Kariernega sejma 2023. Vsak posamezni izžrebani lahko prejme samo eno nagrado. S tem, ko posameznik sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.  

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti preko Etrelovega predstavnika. 

 6. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini, v kolikor nagrada presega vrednost 42,00 EUR. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator. Nagrajenci morajo organizatorju predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, podpisan obrazec, da se strinja s prevzemom nagrade in plačilom akontacije dohodnine ter morebitne druge podatke, ki jih mora nagrajenec pravočasno predložiti na poziv organizatorja), in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade. Če nagrajenec v tem času ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade in kakršnegakoli drugega nadomestila le-te.  

Druge morebitne davčne obveznosti ali stroške, vezane na nagrado, krije nagrajenec sam. 

 7. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator je samostojni upravljavec osebnih podatkov, ki jih prejme od udeležencev v okviru nagradne igre. Organizator osebne podatke varuje in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Organizator sme uporabljati osebne podatke sodelujočih le v primeru, da je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je izjava posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki uporabljajo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi s svojo prijavo v nagradno igro.  

Pri izvajanju nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih le zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. 

Vsa vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri lahko udeleženci naslovijo na elektronski naslov: [email protected]

 Etrel d.o.o., Ljubljana, 15. 10. 2023